Контакти

Адрес: София 1113, кв. Изток, ул. "Чарлс Дарвин" 14 А, вх. Б, ет. 3
Редакция: forbes@atticamedia.bg; 02 870 36 41
Реклама: maria.alexandriyska@atticamedia.bg; denitsa.dimitrova@atticamedia.bg; 02 870 36 41 в. 111 и 107
Връзки с обществеността: silviya.chaparova@atticamedia.bg; 02 870 36 41 в. 120
Събития: rosi.tomova@atticamedia.bg; daniela.ivanova@atticamedia.bg; 02 870 36 41 в. 108 и 113
Абонамент и разпространение: nikola_kutin@atticamedia.bg; 02 870 36 41 в. 103