Реклама

Рекламна тарифа:
Цяла дясна страница 2750 €
4-та корица 4600 €
2-ра корица 3850 €
3-та корица 3500 €
Фолио 4500 €
Водещо фолио 6150 €
1/2 страница 1550 €
1/3 страница 1200 €
1/4 страница 920 €
Всички цени са без ДДС.

Обемни отстъпки:
2 броя - 4%
3 броя - 5%
4 броя - 6%
5 броя - 8%
6 броя - 10%
7 броя - 12%
8 броя - 15%
9 броя - 16%
10 броя - 17%
11 броя - 18%
12 броя - 20%
Обемните отстъпки и агенционни комисиони са предмет на допълнителни преговори.

Утежнения
* 20% допълнително за фиксирана позиция
* ПР и платени публикации + 20% върху тарифата (за изработване).
* 10% допълнително за сглобяване на рекламна визия
* Публикациите се изработват от редакцията и са ясно обозначени с титул “платена публикация” на всяка страница. Изключения от това правило няма!

Вложки и флайъри
Всички вложки и флайъри се произвеждат и доставят от клиента. Цените започват от 2200 ЕВРО и не зависят от броя на вложените копия. В тези случаи няма агенционна отстъпка. Всяка вложка обаче се включва в обемните натрупвания.

"Атика Медия България" не носи отговорност за всякакъв вид технически и/или смислови грешки, допуснати в подадения от клиента файл.

Срокове
Срок за подаване на заявка за участие: 5-о число на месеца.
Срок за подаване на готова рекламна визия: 10-о число на месеца.
Излиза на пазара на 23-о число на месеца.

Изпращайте всички договори и заявки за публикация до:
Деница Димитрова,
e-mail: denitsa@atticamedia.bg
моб. тел.: 0888 443 753
Мария Александрийска
e-mail: maria@atticamedia.bg
моб. тел.: 0897 883 859
София 1113, кв. Изток, ул. Чарлз Дарвин 14А вх.Б, ет.3., тел./факс: 870 32 91 тел: 870 36 41