петък, 14 януари 2011 г.

Външните автори на Forbes България

Част от съдържанието на Forbes България ще се пише от външни автори - икономисти, анализатори, експерти, предприемачи, мениджъри, учени, преподаватели, журналисти и т.н. Много потенциални автори вече ни писаха с предложение за сътрудничество и от понеделник започваме срещи с тях.

Изискванията към външните автори са:
  • да споделят ценностите на Forbes - най-общо това е виждането, че икономическата свобода (ниските данъци, свободните пазари, минималните регулации, ниското ниво на преразпределение на доходи и т.н.), а не държавната намеса в икономиката, води към просперитет;
  • да имат какво ново да кажат - интересни неща, които хората не знаят;
  • да могат да пишат добре - стегнато, оригинално, интересно, убедително, разбираемо, логично;
  • да пишат честно (репутацията на авторите е важна когато взимаме решение с кого да работим).
Всеки, който отговаря на тези изисквания и има желание да пише за Forbes България може да пише на iordan.mateev@atticamedia.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар